Main Menu

Explore More

Contact Us

China Spring ISD Administration Office
12166 Yankie Rd
China Spring, TX 76633

254.836.1115 (main)
254.836.0559 (fax)

China Spring High School
7301 N. River Crossing
China Spring, TX 76633

254.836.1771 (main)
254.836.1418 (fax)

China Spring Middle School
7201 N. River Crossing
China Spring, TX 76633

254.836.4611 (main)
254.836.4777 (fax)

China Spring Intermediate School
4001 Flat Rock Rd
Waco, TX 76708

254.759.1200 (main)
254.759.1208 (fax)

China Spring Elementary School
11495 Wortham Bend Rd
Waco, TX 76708

254.836.5600 (main)
***.***.**** (fax)

China Spring Primary School
200 Bob Johnson Rd
China Spring, TX 76633

254.836.4635 (main)
254.836.4637 (fax)

China Spring AEC 
196 Bob Johnson Rd
China Spring, TX 76633

***.***.**** (main)
***.***.**** (fax)